ทางโครงการศูนย์สนับสนุนการใช้งานคุยซายน์ ได้จัดอบรมคุยซายน์

" ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยบริหารจัดการการให้ทุนวิจัยในองค์กร " (KuiSci : Research Funding Software project management)

ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 23 (WUNCA 23)

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 เวลา 09.00-11.45 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

 

กลับไปหน้าแรก

 

ภาพบรรยากาศภายในห้องบรรยาย