บรรยากาศภายในงานโครงการสัมนาโปรแกรมเครือข่ายสังคมคุยและคุยซายน์

เรื่อง "มั่นใจอุดมศึกษาไทยใช้ KuiSci กับการบริหารงานวิจัย"

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 101 - 102 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

 

กลับไปหน้าแรก

 

ภาพบรรยากาศภายในห้องสัมนา