กิจกรรมเผยแพร่

"โปรแกรมเครือข่ายสังคมคุยและคุยซายน์"

ศูยน์สนับสนุนการใช้งานคุยซายน์ร่วมกับศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง "การบูรณาการด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ครั้งที่ 2) "

วันที่ 19 - 21 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

กลับไปหน้าแรก

 

ภาพบรรยากาศภายในห้องจัดงาน